Prosimy o pomoc w prowadzeniu Domu Ojca Gwidona. Aby nas wesprzeć możesz zrobić:

Szybki przelew elektroniczny


Przelew tradycyjny na konto
31 1240 4533 1111 0010 9075 4983

Tytuł przelewu: darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła.

Właścicielem powyższego rachunku bankowego jest Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków

Darczyńcy mają możliwość odliczania darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 380)