KADRA

Dyrektor Placówki:

s. Dobromiła Teresa Kurek

 

W Placówce zatrudnieni są:

Wychowawcy: 15 Osób, w tym: 12 Wychowawców na 1/1 etat, z czego 3 na zastępstwo oraz 3 Wychowawców na 1/2 etatu

Pedagog: 1 Osoba na1/1 etat

Psycholog: 1 Osoba na umowę zlecenie

Pracownik Socjalny: 1 Osoba na 1/1 etat

Główny księgowy: 1 Osoba na 1/1 etat

Pielęgniarka: 1 Osoba na 1/1 etat

Intendentka: 1 Osoba na 1/1 etat

Kucharki: 3 Osoby na 1/1 etat

Konserwator: 1 Osoba na 1/1 etat

Praczki: 2 Osoby na 1/1 etat

Sprzątaczka: 1 Osoba na 1/1 etat

WYCHOWANKOWIE

Obecnie w Placówce przebywa 33 Wychowanków
16 dziewczyn i 17 chłopaków

w następujących przedziałach wiekowych:


0 – 3 lat: 1 Wychowanek

4 – 6 lat: 3 Wychowanków

7 – 10 lat: 0 Wychowanków

11 – 15 lat: 8 Wychowanków

16 – 18 lat: 15 Wychowanków

19 – 25 lat: 6 Wychowanków