PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

im. bł. Ojca Gwidona z Montpellier

"Dom Ojca Gwidona"

Adres

ul. Radziwiłłówka 4
28 - 133 Pacanów

Telefon/Fax

+48 41 376 54 50
+48 668 224 682

Email

kontakt@domojcagwidona.pl
domdzieckapacanów@op.pl

NIP:  655-13-89-735

REGON: 350519389

Numer konta bankowego
31 1240 4533 1111 0010 9075 4983

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
ul. Szpitalna 10
31-024 Kraków

Klauzula informacyjna RODO

Kliknij na ikonie lub tekście, aby otworzyć plik pdf