Rys historyczny

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia „Dom Ojca Gwidona nr 1 i nr 2” znajduje się w niewielkiej ale pięknej miejscowości Pacanów, słynnej z opowieści Kornela Makuszyńskiego o Koziołku Matołku. Dom Ojca Gwidona mieści się przy ulicy Radziwiłłówka 4. Budynek w którym siostry prowadzą Placówkę Opiekuńczo – Wychowawcza i teren wokół niego należał niegdyś do Księcia Macieja i Krystyny Radziwiłł. Mieszkali oni w pobliskiej miejscowości – Słupii, natomiast w Pacanowie posiadali rozległy ogród, murowaną stajnię dworską (budynek dzisiejszej placówki), zabudowania gospodarcze oraz dom w którym mieszkał ich zarządca.

W 1936 roku gdy Siostrom Kanoniczkom Ducha Świętego spalił się klasztor w Stopnicy, miejscowości znajdującej się 10 kilometrów od Pacanowa, siostry udały się na kwestę do pałacu księcia Radziwiłła w Słupi. Książę Radziwiłł, zamiast wsparcia na odbudowę klasztoru, ofiarował 3 ha parcelę w Pacanowie wraz z zabudowaniami z intencją prowadzenia jakiegoś dzieła charytatywno – oświatowego. Budynek mieszkalny rządcy został przekształcony na klasztor a stajnia została wyremontowana i po przebudowie przysposobiona na szkolę handlowa
z internatem dla dziewcząt oraz przedszkole dla miejscowych dzieci. Szkoła i przedszkole zaczęły już funkcjonować w 1937 roku. Księżna Krystyna Radziwiłł wielokrotnie udzielała wsparcia materialnego starając się o odzież dla dzieci i ich dożywianie.

W okresie okupacji hitlerowskiej budynek domu spełniał różne funkcje. W budynku funkcjonowała szkoła handlowa, szpital wojskowy w którym siostry udzielały pomocy sanitarnej rannym żołnierzom i cywilom przywożonym przez „Czerwony Krzyż”, funkcjonowała też kuchnia dla ludzi biednych. W 1945 roku powstała Trzyletnia Szkoła Żeńska Krawiecka im. Opatrzności Bożej, Społeczny Dom Dziecka dla sierot wojennych oraz Przedszkole dla dzieci z Pacanowa.

W 1962 władze państwowe nie tolerując wychowania dzieci i młodzieży w duchu religijnym zlikwidowały Dom Dziecka i Przedszkole. Siostrom zezwolono jednak na otwarcie Zakładu Wychowawczego dla dziewcząt z lekkim upośledzenie umysłowym. Utworzono Szkołę Specjalną.

W 1974 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach przeprofilowało Zakład Wychowawczy dla dziewcząt na Zakład Wychowawczy dla chłopców z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Szkolę Specjalną przekształcono na Szkołę Życia.

Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku kościół i zgromadzenia zakonne odzyskały możliwość prowadzenia szkół oraz placówek oświatowych i wychowawczych. Kuratorium Oświaty w 1990 roku rozwiązało Szkołę Życia, która była szkolą państwową z nauczycielami świeckimi. W tej sytuacji uległ likwidacji również Zakład Wychowawczy, ponieważ dzieci nie miałyby gdzie chodzić do szkoły. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośba o umożliwienie otwarcia Domu Dziecka dla dzieci
i młodzieży żeńskiej. Decyzja z dnia 6 czerwca 1991 roku Dom Dziecka rozpoczął swa działalność.

W 1995 roku Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie otrzymała imię Błogosławionego z Gwidona Montpellier – założyciela Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego a w 1996 roku na placu przed budynkiem odsłonięto i poświęcono pomnik patrona. Od tej pory dla użytku wewnętrznego Dom Dziecka nazywany jest Domem Ojca Gwidona.

15 lipca 2019 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby Domu Ojca Gwidona, gdyż używany do tej pory obiekt nie spełniał już standardów jakie wyznaczały obecne przepisy dla placówek opiekuńczo – wychowawczych. Nowy dom jest również wotum dziękczynnym złożonym Panu Bogu za 800 lat działalności Zakonu Ducha Świętego na ziemiach polskich. Ważnym momentem, w czasie trwania budowy, była aukcja zorganizowana 15 lutego 2020 roku na rzecz budowy nowego Domu Ojca Gwidona, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Wśród ofiarodawców fantów na aukcję byli między innymi: para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister Zbigniew Ziobro, minister Mariusz Błaszczak i wielu innych darczyńców. Otwarcie i poświęcenie nowego Domu dla Dzieci i Młodzieży miało miejsce 31 maja 2021  r.