PACANOWSKI LAUR 2019

Podczas obchodów Święta Niepodległości 2019r. w Pacanowie, tradycyjnie odbyło się wręczenie lokalnego wyróżnienia „Pacanowski Laur”.

W Europejskim Centrum Bajki, nominajcę do tego tytułu, otrzymała z rąk Przewodniczącego Kapituły pana Wiesława Skopa siostra Dobromiła Teresa Kurek – dyrektor Domu Ojca Gwidona.

Kapituła doceniła wkład Siostry Dobromiły w życie lokalnej społeczności, a w szczególności w działaność na rzecz edukacji, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, profesjonalną współpracę ze świeckimi placówkami oświatowymi, a także stwarzenie godnych warunków bytowania dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im.                                                                                                       Błogosławionego Gwidona z Montpellier.

/Źródło zdjęć:http://pacanow.online/swieto-11-listopada-w-gminie-pacanow/#  /