„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO…PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY”

22.03.2018 roku odbyło się spotkanie przedstawiciela Straży Pożarnej pana kpt. Jarosława Barana z dziećmi i młodzieżą naszej Placówki. Zorganizowane zostało przez komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny”. Podczas spotkania zostały omówione m.in. zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla, zasady stosowania numerów alarmowych, tematy związane z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej, zachowania się podczas pożaru, a także zagrożenia związane z wypalaniem traw.

Wszyscy zebrani z ciekawością słuchali o pracy strażaka, zadawali pytania na temat wykształcenia do takiego zawodu. Dzieci obejrzały sprzęt, który pan kapitan przywiózł w ramach prezentacji, ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy na fantomie szkoleniowym. Chętni zadawali pytania na tematy związane z bezpieczeństwem, dzielili się spostrzeżeniami. Dzieci jak i młodzież byli bardzo zadowoleni ze spotkania i mamy nadzieję, że strażacy odwiedzą nas kiedyś ponownie.