BIERZMOWANIE

W poniedziałek 23 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie nasz wychowanek Łukasz, uczeń Gimnazjum Specjalnego w Fundacji „Złote Serce”, przystąpił do Sakramentu Bierzmowania. Mszę Świętą celebrował Ojciec Gwardian Wojciech Madej oraz ksiądz Grzegorz Nowakowski.

Podczas homilii Ojciec Gwardian powiedział: „w oczach tych dzieci odbija się niebo. To właśnie te dzieci są naszymi nauczycielami, a my jesteśmy jedynie ich wychowawcami…”. Słowa te poruszyły serca wszystkich zebranych na uroczystości.

Po zakończeniu uroczystej mszy świętej Pan Dyrektor Jacek Kapałka w imieniu całej społeczności szkoły podziękował celebransowi za sprawowanie Eucharystii, za skierowane do wszystkich zebranych słowa jak również okazane serce. Po uroczystości uczniowie ze swoimi bliskimi, Pan Dyrektor, wychowawcy oraz przybyli goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad do Hotelu Nad Starą Nidą.