JUBILEUSZ DOMU OJCA GWIDONA

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.” /Mk 10/ – ten fragment Ewangelii był obecny w czasie kazania ks. bp Jana Piotrowskiego na Jubileuszowej Mszy Świętej w Domu Ojca Gwidona.

Ojciec Gwidon z Montpellier – Założyciel Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego i niezawodny Patron „Domu Ojca Gwidona” na wezwanie Jezusa do pełnienia miłosierdzia osobiście odpowiadał czynem, karmił głodnych, pocieszał smutnych, pielęgnował chorych, ubierał nagich, przyjmował opuszczone dzieci. Co roku dziękowaliśmy Bogu za jego życie, powołanie do życia konsekrowanego, wrażliwość i otwartość serca na potrzeby drugiego człowieka – zwłaszcza najmniejszego. Na przestrzeni lat nasz Dom wielokrotnie zmieniał swój charakter ale zawsze służył dzieciom. Bł. Gwidon dla każdego dziecka pragnął miejsca w którym jest miłość, ciepło i wiara. Z pomocą Ducha Świętego takie domy tworzył i taki dom pragniemy tworzyć i my – dzieło budowane ofiarowanym czasem, wysiłkiem, zdolnościami ale nade wszystko – miłością i dobrocią. W tym roku nadszedł czas dziękczynienia za Boże działanie, które stało się udziałem wszystkich – 25 lecie istnienia Domu Ojca Gwidona. Tym radośniej dziękowaliśmy Bogu za to dobro, które dzięki łasce Bożej dokonuje się w sercach dzieci i młodzieży za pośrednictwem sióstr i pracowników świeckich ale również za pośrednictwem hojnych dobrodziejów.

25 lutego odbyła się uroczysta Msza święta z okazji Srebrnego Jubileuszu Domu Ojca Gwidona. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Ordynariusz Kielecki ks. bp Jan Piotrowski. Zaproszeni byli również kapłani: ks. Józef Kusek – kapelan sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Pacanowie, ks. prałat Leszek Domagała, ks. Tomasz Chojna wikary Bazyliki Pana Jezusa Konającego w Pacanowie, Ojciec Piotr Graduszewski Trynitarz z Budzisk, ks. Rektor dr Cezary Kostro, ks. Rafał Gudwański, ks. Tomasz Franczak ze Szczucina, ks. Tomasz Kubicki z Oleśnicy.

Na uroczystość zostali również zaproszeni przedstawiciele Urzędów i przybyli: Wojewoda Świętokrzyski pani Agata Wojtyszek, Starosta Buski pan Jerzy Kolarz, Dyrektor PCPR w Busku Zdroju pan Andrzej Smulczyński, Wójt Gminy Pacanów pan Wiesław Skop, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie pani Małgorzata Stańczyk, pani Aneta Chwalik – pracownik socjalny PCPR w Busku Zdroju i asystent rodzinny pani Justyna Twardy.

Ponadto swoją obecnością zaszczycili nasz dom dobrodzieje, którzy dzielą się z naszymi wychowankami miłością i dobrocią a także rzeczami materialnymi: Pan prezes Doliny Nidy Janusz Kuźnia, państwo Beata i Mariusz Zyngierowie, , Dyrektor ECB w Pacanowie pani Karolina Kępczyk, państwo Krystyna i Marek Kowalukowie, dr Elżbieta Bochenek Skrzyniarz z rodziną, pani Ewa Kutz, pan Zbigniew Zaród z rodziną oraz państwo Katarzyna i Sławomir Cudny.

W imieniu Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przybyła z Krakowa Wikaria Generalna s. Mariana Krzysiek wraz z siostrami. Na uroczystości nie zabrakło też sióstr Kanoniczek z Buska – Zdroju, Sułoszowej a także Sióstr Albertynek ze Słupi. Przed Mszą św. Siostra Wikaria Generalna odczytała list od Matki Generalnej Marii Estery Kapitan, która przebywa na wizytacji w Burundi w Afryce. Przeżywanie Eucharystii ubogacał zespół góralski z Mogilan „Mogilańskie Wierchy”, których występ w naszym domu zorganizował pan Krzysztof Kupiec z ramienia pana posła Michała Cieślaka. Po uroczystym obiedzie następnym punktem programu było przedstawienie o Błogosławionym Ojcu Gwidonie z Montpellier. W sztuce wystąpili starsi i młodsi wychowankowie naszej Placówki. Siostra Dyrektor Dobromiła przemówiła do wszystkich obecnych i podziękowała za współpracę. Nasi goście i dobroczyńcy również złożyli wszystkim życzenia z okazji Jubileuszu, na ręce Siostry Dyrektor Dobromiły Kurek wręczyli kwiaty a także upominki dla dzieci. Wychowankowie wręczyli wszystkim gościom przygotowane specjalnie na tę okazję papierowe kwiaty oraz słodki upominek . Kolejnym punktem programu był bal karnawałowy na którym wszyscy świetnie się bawili. Na zakończenie Siostra Dyrektor wręczyła wszystkim dzieciom prezenty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za otrzymane dary, życzenia, modlitwę i radość płynącą w tym dniu oraz wielkie serce naszych przyjaciół oraz dobroczyńców.